Povijest

Udruga Jedan drugi svijet nastala je zahvaljujući financijskim sredstvima programa FLAM (francuski kao materinski jezik) koje nudi Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Osam binacionalnih (francusko-hrvatskih) obitelji, što je tada predstavljalo 14 djece predškolske dobi, udružile su se kako bi pokrenule tečajeve francuskog jezika.

S vremenom, nakon nekoliko selidbi, hrvatskih nastavnika francuskog jezika i prije svega francuskih izvornih govornika (Francuska, Obala Bijelokosti, Senegal, Belgija, Švicarska, Francuska Gvajana) te danas sa oko 90 članova, Jedan drugi svijet postalo je mjesto gdje se ljudi vole nalaziti, razmjenjivati i proživljavati svoju francusku ili frankofonsku stranu identiteta kroz slavlje običaja, razmjenu metoda obrazovanja ili razmišljanja o društvenim temama.

Kuća kreativnog odgoja mjesto je učenja francuskog jezika te francuske i frankofonske kulture, koje se razvija u skladu s potražnjom. Naime, pored inicijalnog programa FLAM (francuski kao materinski ili prvi jezik), pokrenut je i program FLE (francuski kao strani jezik), kao i tečajevi konverzacije za studente i odrasle. Danas, pokrivamo sve uzraste i razine znanja jezika u obliku malih cjelina koje omogućuju personalizirano učenje u opuštenoj atmosferi.